CREEËR OVERTUIGEND 

​Zelfs als je alleen o​​​​ngewenst gedrag ziet, mensen niet doen wat je verwacht
       en jij er tegenop ziet ​om altijd de mensen "achter de broek" te zitten!​

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

Enter your text here...

      Gedrag dat niet resultaatgericht en ongewenst is kost je veel tijd en energie!
      Mogelijk laat je het soms even voor wat het. • het kan een ongewenst spanningsveld oproepen tussen jou en de medewerkers 
 • ​het ​stuit op weerstand in de werkorganisatie​​​
 • ​​je voelt ​​onvoldoende ​back up van jouw leidinggevende​​​
 • ​​​​je hebt al eerder de medewerker aangesproken en het heeft toch geen effec​t
 • ​het is onduidelijk hoe jij, op welke wijze ​de medewerker het best kunt aanspreken

​Het aanpakken van gedrag ervaar jij mogelijk als een ​cocktail aan belemmeringen:

Misschien is het wel jouw prioriteit om de prestaties 
van mensen te verbeteren, maar vind je sturen op gedrag lastig.


                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

               Ondanks deze weerstanden en belemmeringen om gedrag in de organisatie aan te pakken heeft het ​jou altijd getriggerd om
                        het beste ​uit mensen te halen en jij weet dat het gedrag in de organisatie DE SLEUTEL is om te komen tot
                                                       betere Prestaties,​ ​meer Resultaat​ en bovenal Enthousiaste medewerkers.

                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En dat is waar ik jou mee ga helpen vandaag om voor elkaar te krijgen.

Dus zelfs als jij denk dat je er niet goed in bent ..
... je niet weet hoe je moet sturen op gedrag ..
... het veel tijd en commitment vraagt om een prestatie te verbeteren.
(En je hebt niet helemaal ongelijk met deze punten) 

Dat klinkt wel te mooi om waar te zijn.

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                 Waarom je beslissing heel logisch is om niet helemaal te gaan voor 
                plannen die leiden tot prestatieverbeteringen en gedragsverandering.

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dat klinkt misschien raar, maar ik leg je uit waarom dit logisch is.

Ja het is waar, vele organisaties ervaren op korte termijn positieve resultaten met consultants en specialisten die je zeggen hoe je
veranderingen doorvoert en prestaties verbetert. Ik heb het zelf meegemaakt en ze keer op keer zien komen en gaan. Wat achterblijft is nogal eens een onthutste organisatie, de forse investeringen leveren uiteindelijk niet wat ik er van had verwacht. De verandering is niet duurzaam. Dus terug bij af zeg maar.

En het grappige is dat alles wat verteld werd, hoe we de neuzen dezelfde richting op krijgen, werd gedaan (dus visiestatements,
communicatie, werkinstructies, training.)

Maar hier is de grote schok

Na verloop van tijd lijkt het of alle inspanningen om de veranderingen in de organisatie door te voeren misukken. Dit schijnt een bekend gegeven te zijn. UIt meerdere langjarige onderzoeken (MCKinsey o.a.) blijkt dat meer dan 70% van alle plannen om veranderingen in
organisaties door te voeren mislukken. De oorzaak in het mislukken van de ingezette veranderingen ligt volgens de onderzoekers in
uitblijven van een duurzame gedragsverandering en het onvermogen en de onbekendheid bij leidinggevenden om te sturen op gedrag.

Een gemist aandachtspunt

Ik focussde mij altijd op input en output, maar miste wat daar tussenin zat, gedrag wat leidt tot de gewenste output.

Hier lopen organisatieveranderingen op stuk

Eerst richt jij je op de communicatie

Je verteld wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Je beschikt over gegevens en weet welk resultaat je wil bereiken. Dit leg je uit aan de mensen, je geeft duidelijke instructies en leert de mensen hoe ze moeten omgaan met de nieuwe situatie.

En in het begin krijg je misschien al de feedback dat men de zaken oppakt en doet wat er verwacht wordt. Maar dan blijkt toch dat er weerstanden zijn en medewerkers hun eigen plan trekken hoe om te gaan met de veranderingen. En die wijken af van de beoogde doelen.

Je maakt je zorgen, geef ik het wel de juiste aandacht?
Je gaat nog meer communiceren, uitleggen, voordoen maar het gewenste gedrag is niet optimaal en het blijft jouw aandacht vergen om het gedrag van medewerkers bij te sturen.

De medewerkers trekken hun eigen plan
Alles wat de medewerker energie kost en niets oplevert zakt terug naar het doen van de dingen die men fijn vindt en geen moeite kosten. Je blijft erop hameren hoe belangrijk het is om anders te gaan werken maar zelfs mensen dwingen of straffen draagt niet bij aan het verkrijgen van een duurzaam resultaat. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                            ONDANKS ALLE AANDACHT BLIJVEN DE RESULTATEN UIT 
                                            WAT EEN TELEURSTELLING VOOR JE IS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Omdat ondanks alle energie die gestopt is in de verandering en al
wat ook fout kan lopen....

is er niets zo krachtig, fijn en belonend voor jou en jouw organisatie
als een goed doorgevoerde, winstgevende organisatieverandering 

En als jij je eerste prestatieverbetering doorvoert
                  veranderd alles in je organisatie

 • ​​​er is een prettige samenwerkingsfeer ​tussen jou en de medewerke​rs ​
 • ​er is geen ​weerstand in de werkorganisatie​​​
 • ​​je voelt krijgt veel waardering van jouw leidingevende voor je resultaten​​​​
 • ​​​​je weet hoe je mensen ​versterkt in gedrag dat leidt tot resultaten​
 • ​er is geen onderlinge concurrentie, iedereen presteert op basis van eigen kunnen

IT'S A
GAME
CHANGER

In het kort, het is een "game changer".

En als je ​de valkuilen weet om te zetten mogelijkheden ​en jij leert hoe je gedrag ​resultaatgericht maakt
dan veranderen plotsklaps de resultaten van jouw organisatie of team. 

Ik heb vele veranderingensprocessen begeleid en ​weet nu wat wel en niet werkt om gedrag te veranderen.
​Ook prive heb ik er baat bij omdat de wetten van gedrag natuurwetten zijn en dus ook op gedrag buiten de
organisatie van toepassing zijn.​

​Het realiseren van de gedragsveranderingen gaat niet "overnight", je moet ​de aanpak leren en de kennis eigen maken, ​
uiteindelijk levert het een meetbaar, resultaatgericht gedrag op bij de mensen met wie de werkt. ​                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                Wat zou het voor jou betekenen als jij eerstvolgende keer dat jij een verandering moet
                doorvoeren en een resultaat moet verbeteren minimaal 10% tot ​20% meer resultaat boekt
                            en ​tevreden managers en ​ook enthousiaste medewerkers krijgt.​

                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10% TOT 20% 
WINST​

​Wat als het slechts de helft zou zijn ....
​..... zou het dan nog steeds een game changer zijn voor jouw business?​


Welnu dat is een realistisch scenario ​waar ik voor sta.​

​Markeer dit moment.

Want ik weet dat ​resultaatgericht gedrag het enige is dat prestaties duurzaam verhoogd en leidt tot ongekende resultaten.
Het enige dat jou in de weg staat is de juiste strategie en aanpak en een stap voor stap begeleiding om met vertrouwen
succes te krijgen in je nieuwe aanpak.


Een aanpak toe te passen die leidt tot meetbare en duurzaam verbeterde prestaties in jouw organisatie, afdeling en/of team.

Een aanpak die stuurt op het versterken van gedrag dat leidt tot de gewenste resultaten waarmee o.a. doorlooptijd, output en klanttevredenheid wordt verbeterd.

Geen verspilling van energie, tijd en geld door een inefficiënt gedrag, maar prestaties die er toe doen.

Een aanpak toepassen die wetenschappelijk onderbouwd en "evidence based" is, dus prestaties gestuurd op basis van de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid . 

EN MEEST BELANGRIJK...

Wees verzekerd dat geen enkele inspanning verspilt is. Alle energie die je stop in het leren sturen op resultaatgericht gedrag krijg jij dubbel en dwars terug in de vorm van resultaten die je ermee bereikt.

DUS DAT ZORGT VOOR
ONZE RESULTATEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dat zorgde voor mijn resultaten. De neuzen dezelfde kant op krijgen kreeg ik pas voor het eerst voor elkaar toen ik deze aanpak leerde.

Het is een gat aan kennis, inzicht en de aanpak wat ik de komende periode met jou wil opvullen. Door je te leren hoe jij ook in jouw organisatie resultaatgericht gedrag krijgt.


Maar misschien vraag jij je wel af, wie ben jij die mij op deze reis gaat meenemen?

"Wat een Eyeopener is deze training, vanaf nu bekijk ik organisatiegedrag door een andere bril en ben effectiever in mijn omgang met mensen en het sturen op resultaatgericht gedrag"

"Echt wat nieuws geleerd waar ik wat aan heb. Een duidelijke en goed gesupporte training, met handvaten waar je ook buiten de organisatie wat aan hebt"

OVER MIJN E-BOEK

DIT IS WAT JE LEERT IN MIJN GEWELDIGE E-BOEK 

E-BOEK ASPECT EEN

Wat triggert ons gedrag, waarom vertonen we (on)gewenst gedrag en welke krachten oefenen invloed op prestaties in de organisatie.

E-BOEK ASPECT TWEE

Welke analyses leiden tot inzicht in ons handelen en hoe gebruiken we deze inzichten bij een interventie op organisatiegedrag.

E-BOEK ASPECT DRIE

Hoe monitoren we resultaten van gedrag, welke doelen houden we aan en wat leidt tot een succesvolle en duurzame prestatieverbetering.

E-BOEK ASPECT VIER

Wat triggert ons gedrag, waarom vertonen we (on)gewenst gedrag en welke krachten oefenen invloed op prestaties in de organisatie.

E-BOEK ASPECT VIJF

Welke analyses leiden tot inzicht in ons handelen en hoe gebruiken we deze inzichten bij een interventie op organisatiegedrag.

E-BOEK ASPECT ZES

Hoe monitoren we resultaten van gedrag, welke doelen houden we aan en wat leidt tot een succesvolle en duurzame prestatieverbetering.

 • Highlights via videopresentatie
 • Highlights van jouw businesscase
 • Highlights en checks middels trainingsvragen 
 • Highlights van jouw plan voor resultaatgericht gedrag

WIL JIJ GEDRAG IN JOUW ORGANISATIE RESULTAATGERICHT MAKEN: DUURZAAM, MEETBAAR, PRAKTISCH

In ons management toolbox ontbreekt sturen op gedrag. herken en voorkom de valkuilen van ongewenst gedrag, leer de gedragsanalyse toe te passen met een meetbare aanpak om duurzaam resultaten te verbeteren.  


Add Icon

Enter your text here...