OBM-Online Gedragsmanagement aanpak in de organisatie voor leidinggevenden

Betere prestaties door Positieve Prikkels!

Streeft jouw organisatie ook naar:
- een hogere Klanttevredenheid?
- Enthousiaste medewerkers?
- snellere Doorlooptijd?
- hogere Output?
- meer Veiligheid?

Wil jij een van deze doelen bereiken? Of misschien wel alle 5? lees dan verder!

Sturen op Gedrag dat leidt tot Resultaat

Als jij verantwoordelijk bent voor de doorlooptijd van een product of dienst, voor de klanttevredenheid, de output en/of de fysieke veiligheid of andere prestaties dan heb je ZEKER overwogen om nu te sturen op het gedrag in jouw organisatie, afdeling en/of team dat leidt tot de gewenste resultaten. 

Speciaal AANBOD! SCHRIJF JE VOOR 15 FEBRUARI A.S. IN en krijg 35% KORTING!

Wat zijn de gevolgen van niet resultaatgericht en mogelijk zelfs ongewenst gedrag? Het kost je veel tijd, geld en energie. 

Medewerkers krijgen regelmatig te maken met nieuwe werkwijzen als Lean, Agile, Scrum en vertonen soms "oud gedrag" wat niet (meer) in de organisatie rendeert. Dat leidt onder meer tot hogere kosten, langere doorlooptijden, foute producten of diensten, hoog verzuim en lage klanttevredenheid

Het is misschien wel jouw verantwoordelijkheid om de prestaties van mensen te verbeteren, maar je vindt sturen op gedrag lastig! Mogelijk ervaar jij het aanpakken van gedrag als een cocktail aan belemmeringen: 

het kan een ongewenst spanningsveld oproepen tussen jou en de medewerker

het is niet gebruikelijk elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag

je hebt al eerder de medewerker aangesproken en het heeft toch geen effect

het is onduidelijk hoe jij, op welke wijze de medewerker het best kunt aanspreken 

Sturen op Gedrag is de meest effectieve aanpak om duurzaam Prestaties te verbeteren! 

Ondanks de weerstanden en belemmeringen om gedrag in de organisatie aan te pakken heeft het jou altijd getriggerd om het beste uit mensen te halen en jij weet dat het gedrag in de organisatie DE SLEUTEL is om te komen tot betere Prestaties, meer Resultaat en bovenal Enthousiaste medewerkers

Waar ga ik jou mee helpen?

Vanaf vandaag ga ik jou helpen een "evidence based" aanpak te implementeren in jouw organisatie, afdeling of team die leidt tot duurzaam resultaatgericht gedrag. Ook als je denkt dat jij er niet goed in bent en niet weet hoe te sturen op gedrag.  

Dit Is Wat jij krijgt Als Je Inschrijft

Een prestatieverbeterplan dat leidt tot duurzaam resultaatgericht gedrag, dus ook voor de langere termijn.

Een blauwdruk waarmee je in de toekomst ook andere resultaten verbetert op basis van dezelfde aanpak en methode.

Expertise in het kunnen analyseren en oplossen van weerstanden bij veranderingstrajecten.

Je houdt meer tijd over om je bezig te houden wat goed gaat, in plaats van tijd te verliezen aan wat niet goed gaat.

Hoe het Werkt

* Na inschrijving krijg je gelijk toegang tot de gehele curus, neem je deel aan een besloten faceboekgroep en bij het VIP pakket wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een van de tweewekelijkse live videosessie voor cursusten waar wordt ingegaan op de eigen aanpak en het beantwoorden van vragen. 

* Per module worden de stappen doorlopen met ondersteunende videolessen en trainingsvragen gericht op kennis en inzicht ten behoeve van jouw eigen aanpak het gedrag in jouw organisatie/team resultaatgericht te maken.   


* De doorlooptijd is afhankelijk van de tijd die jij beschikbaar hebt en is bij 2 tot 4 uur per week circa 2 tot maximaal 4 maanden.  

* Na afloop beschik jij over een eigen prestatieverberplan, blijf je in de kennisgroep met overige cursisten en is blijft de cursus in totaal 12 maanden beschikbaar voor jou.

Winst in tijd, geld en energie

De aanpak gaat al gauw 4-6 cijferige bedragen besparen, je gaat tijdwinst krijgen en meer energie opdoen in de organisatie.

Kennis en inzicht 

Je leert de wetten van de gedragsanalyse kennen en hoe deze toe te passen om organisatiegedrag te managen.

6-Stappenplan

Je ontwikkelt tijdens de cursus een pragmatische en effectieve aanpak op basis van zes stappen die leiden tot je eigen verbeterplan. 


Blauwdruk

Je hebt na afloop een blauwdruk beschikbaar die je voor toekomstige prestatieverbeterplannen kunt gebruiken.

Dit is wat mensen zeggen over de cursus

Joep de bryne

HRM/Praktijkhouder 

Geweldige training

"Echt wat nieuws geleerd waar ik wat aan heb. Een duidelijke en goede, interactieve training, met handvaten waar je ook buiten de organisatie wat aan hebt"

SARINE JANSEN

Zorgmanager

Echte Eyeopener

"Marc heeft naast algemeen inzicht in gedrag ook geholpen om processen in de zorg te verbeteren, waaronder de sterilisatieafdeling veiliger veiliger te maken"

aart jan nederlof

Black belt master

Sluit goed aan op Lean, Agile, Scrum.

"Bevolgen en kundig brengt Marc zijn kennis en ervaring over. Deze training is een goede aanvulling op lean trajecten om de gedragsveranderingen duuzaam te maken"

Opbouw Cursus

De cursus bestaat uit zeven modules met 3 á 4 lessen per module. Je ontvangt je eigen Template prestatieverbeterplan.

1

Module 1: Introductie

In de lessen wordt een overzicht gegeven van de drie valkuilen waar organisaties c.q. leidinggevenden in terecht komen als zij een organisatieverandering willen doorvoeren. Daarnaast wordt de achtergrond en de wetenschappelijke verankering van de aanpak genoemd. Met behulp van trainingsvragen wordt de bewustwording versterkt van wat (wel/niet) werkt om gedrag te beïnvloeden. Afsluitend wordt het prestatieverbeterplan gepresenteerd en krijg je instructies hoe je de jouw eigen prestatieverbeterplan invult op basis van jouw eigen template.

2

Module 2: Beschrijven van gedrag

Hier wordt in de lessen uitgelegd hoe jij jouw businesscase beschrijft, hoe je gedrag vaststelt, doorloop je de betreffende trainingsvragen en vul je het volgende onderdeel van jouw prestatieverbeterplan in.

3

Module 3: Meten van gedrag

Hier wordt in de lessen uitgelegd welke meetvormen van gedrag en resultaat bestaan, hoe je meet. Je leert en je bepaald op basis hiervan je eigen meetmethode. Trainingsvragen verdiepen het inzicht en er wordt uitleg gegeven hoe jij dit onderdeel van jouw prestatieverberplan invult.

4

Module 4: Analyse

Je leert hoe je gedrag analyseert en welke beinvloedingstrategieen er zijn. Je ontvangt een model waarmee je vaststelt wat de gedragsbeïnvloeders in jouw casus zijn. Via trainingsvragen wordt het inzicht verdiept en in deze fase maak je gebruik van een analysetool welke in je prestatieverbeterplan is opgenomen

4

Module 5: Feedback

Je leert de twee belangrijkte vormen van feedback kennen in dit onderdeel. O.a. wordt ingegaan op hoe krachtig feedback is, hoe je het toepast bij zowel gewenst als ongewenst gedrag. In de trainingsvragen komen voorbeelden van feedback aan de orde en vervolgens vul je je eigen aanpak op basis van de voorbeelden in in je prestatieverbeterplan.

4

Module 6: Doelen stellen

Je leert de eisen die gesteld worden aan het behalen van doelen, je krijgt inzicht in hoe dit stapsgewijs op te nemen in je plan. Middels trainingsvragen wordt duidelijk wat werkt en niet werkt en in je prestatieverbeterplan bepaal jij je eigen doelen.

4

Module 7: Versterken van gewenst gedrag

In deze laatste stap leer je de beloningsvormen kennen die een input vormen voor je eigen aanpak. Middels trainingsvragen wordt inzicht verdiept en wordt je prestatieverbeterplan afgerond.

Over de Cursusleider, Marc Bouman

Sturen op gedrag om resultaten te verbeteren is zijn passie. Als eindverantwoordelijk HRM  in nationale en internationale organisaties heeft hij vele veranderingsprocessen geleid en begeleid. In 2015 heeft hij de opleiding Executive Master Management en Organisatie (MMO) aan de Tias Businessschool afgerond en vervolgens zijn kennis en ervaring verdiept met opleidingen aan de VU tot gecertificeerd Trainer OBM (Organisatiegedragmanagement).


Naast in-house bedrijfsopleidingen maakt hij zijn kennis en ervaring beschikbaar via online cursussen voor leidinggevenden op alle niveaus om prestaties te verbeteren en medewerkers te enthousiasmeren. 


Dit is wat mensen zeggen over de cursusleider

MARCO 

HR Manager

Veel vanuit de praktijk

Marc heeft veel praktijkervaring en leerde mij met passie hoe ik succesvol mijn eigen prestatieverbeterplan creeër.

Christa

Directeur Zorg

Werkt vanuit passie 

Marc is gepassioneerd om de kennis over te dragen en werkt vanuit zowel theorie als praktijk.

Floris 

Directeur The Interim Company

Zeer intercatief en effectief.

Marc kan zich goed inleven in een bedrijfscase en weet de stof met veel enthousiasme over te brengen.

Waarom is mijn cursus belangrijk voor jou?

Organisaties investeren vele duizenden euro's om een nieuw systeem of werkwijze te introduceren. Of er wordt geinvesteerd in een langlopend coachingstraject.

Echter vallen mensen na verloop van tijd weer terug in het oude gedrag of gewoonten.

en blijven vaak de verwachtte resultaten cq. opbrengsten uit. 

Mijn aanpak pakt organisatieveranderingen en prestatieproblemen aan bij de bron, met het versterken van gedrag dat leidt tot resultaten! Dit in een tempo dat past binnen jouw eigen tijdschema en planning. 


De aanpak is uniek omdat het enerzijds praktisch en breed toepasbaar is en anderzijds is het wetenschappelijk onderbouwd en leidt het niet alleen tot een meetbaar (evidence based) resultaat, maar ook tot enthousiaste medewerkers.Schijf je nu in

PLUS

1 jaar onbeperkt toegang

997


 • Direct toegang tot alle modules en lessen
 • 1 jaar cursustoegang
 • Licentie PVP (prestatieverbeterplan template) waarmee je gelijk aan de slag kunt
 • Deelname aan besloten community met gelijkgestemden: sparren op niveau, ervaringen te delen. 
 • 1 0nline groepscoaching sessie Twv  € 120
VIP

Onbeperkte toegang, online support en trainingssessies 

2597


 • Direct toegang tot all modules en en lessen
 • Toegang tot de cursus zolang deze bestaat
 •  Licentie PVP (prestatieverbeterplan template) waarmee je gelijk aan de slag kunt 
 • Deelname aan besloten community met gelijkgestemden: sparren op niveau, ervaringen te delen.
 • 6 live online coaching sessies in kleine groepjes zodat er alle tijd is voor jouw (hulp) vragen. We sparren over jouw de aanpak en opzet van jouw prestatieverbeterplan Twv  € 750
 • Tijdens 3  live dagen zetten we gezamenlijk de training in de steigers, hiermee maak je echt kilometers
 • 4 x 1 uur persoonlijke coaching TWV € 520
PLUS

1 jaar onbeperte toegang

187

/mnd x 3

 • Direct toegang tot alle modules en less
 • 1 jaar cursustoegangLicentie
 • PVP (prestatieverbeterplan template) waarmee je gelijk aan de slag kunt
 • Deelname aan besloten community met gelijkgestemden: sparren op niveau, ervaringen delen.  
 • 0nline groepscoaching sessie Twv  € 120
VIP

Onbeperkte toegang, online support en live trainingssessies 

433

/mnd x 3

 • Direct toegang tot all modules en en lessen
 • Toegang tot de cursus zolang deze bestaat 
 • Licentie PVP (prestatieverbeterplan template) waarmee je gelijk aan de slag kunt 
 • Deelname aan besloten community met gelijkgestemden: sparren op niveau, ervaringen te delen.
 • 6 live online coaching sessies in kleine groepjes zodat er alle tijd is voor jouw (hulp) vragen. We sparren over jouw de aanpak en opzet van jouw prestatieverbeterplan Twv  € 750
 • Tijdens 3  live dagen zetten we gezamenlijk de training in de steigers, hiermee maak je echt kilometers
 • 4 x 1 uur persoonlijke coaching TWV € 520
100%

MONEY BACK
 GUARANTEE

100% Tevredenheidsgarantie 30 dagen

Mocht de curus niet voldoen aan de verwachtingen dan wordt de cursusinleg teruggestort.

Veelgestelde vragen

Hoe lang heb ik toegang tot de cursus?

Hoeveel tijd is nodig om het prestatieverbeterplan te maken?

Als ik geen leidinggevende ben kan ik dan toch de cursus volgen?

Krijg ik toegang tot alle modules ineens of moet ik steeds wachten op het volgende deel?

Welk prestatieverbeteringen zijn geschikt voor deze training?

Kan ik met je overleggen welk pakket het beste bij mij past?

Ben jij ook klaar voor resultaatgericht gedrag in jouw organisatie en ben je klaar voor een online training waarmee je organisatieveranderingen duurzaam kunt verbeteren en prestaties als doorlooptijd, output, veiligheid, klanttevredenheid verbeterd?

Schrijf je dan nu in en verzeker je van een plaats aan de Paselir Online Academy.

Wil je nog met mij sparren voordat je instapt?


Neem hieronder dan contact op met mij. Ik selecteer iedere maand 2 personen uit de inzendingen om samen een gratis scan uit te voeren.